Chào mừng quý vị đến với website của trường THPT Phong Phú

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

BÀI VIẾT  (54 bài)

Thông tư 58/2011/TT-BGD&ĐT Qui chế đánh giá xếp loại học sinh trung học

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO _____________ Số: 58/2011/TT-BGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _________________________ Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2011 THÔNG TƯ Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của...

KẾ HOẠCH  (15 bài)

Trình độ A - Bài 1

Trình độ A - Bài 1 1. Who are all ________ people? (A) this (B) those (C) them (D) that 2. I don't know ________ people. (A) many (B) much (C) a lot (D) few 3. We live near ________ the river. (A) of (B) from (C) by (D) - 4. He says that he must have ________. (A) the all from it (B) all it (C) the all of it (D) it all 5. John is a good worker: he works very ________. (A) hardly ...

VIẾT VỀ NGƯỜI THẦY CỦA TÔI  (3 bài)

Lá Thư Của Cô

Chủ Nhật, ba và mẹ đều về quê cả. Thế là chỉ còn mình tôi ở nhà. Đêm đã khuya, mấy anh chị công nhân cũng đã tan ca về hết. Ngoài vườn lũ ve kêu ra rả, mọi thứ như chìm sâu vào giấc ngủ. Tôi có cảm giác rằng chỉ có riêng mình hãy còn thao thức với những nỗi nhớ miên man về một miền kí ức xa xôi nào đó. Với tôi chúng thật xa vời và mơ hồ. Tôi lật lại trang nhật...